Location: g39, Cardiff

Lansiad // Preview 03/05/19, 18.00-21.00


With // gan: Emanuel Almborg / Paul Eastwood / Nooshin Farhid / James Moore / Paula Morison / Jessica Warboys
Also featuring 'Love Hangover' // Yn cynnwys hefyd Love Hangover by Tom Cardew

Rumblestrip brings together works by six artists that carry a sense that something is not going right, that there are signs we should be heeding. They find the differences between subsequence and consequence, a link made between things happened or happening and things yet to come. They pull together precedent and prediction, the unreachable past and an uncertain future, pointing to the signs and signals that things are about to change, there are other paths than the ones we are currently treading.

Mae Rumblestrip yn dod â gwaith chwe artist ynghyd, sy’n rhoi'r argraff bod rhywbeth yn mynd o chwith, bod arwyddion y dylem fod yn rhoi sylw iddynt. Dônt o hyd i'r gwahaniaethau rhwng canlyniad ac effaith, a gwneir cysylltiad rhwng pethau sydd wedi digwydd, pethau sydd yn digwydd a phethau sydd eto i ddod. Maent yn dod â chynsail a rhagfynegiant at ei gilydd, y gorffennol na ellir ei gyffwrdd a'r dyfodol ansicr, gan dynnu sylw at arwyddion bod pethau ar fin newid, a bod llwybrau amgen i'r rhai yr ydym yn eu troedio ar hyn o bryd.

Click here for more information.