MAsêr 2014: Philip McAthey, MA Ffotograffiaeth: Deialogau Cyfoes

MAsêr 2014: Philip McAthey, MA Ffotograffiaeth: Deialogau Cyfoes Philip McAthey, Birdsong (Becoming-music), 2014. Delwedd lonydd o gyfres Delwedd Amser/Symudiad. 100cm x 70cm. Cydnabyddir: Philip McAthey

Mae Bob Gelsthorpe yn dewis Philip McAthey o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer MAsêr

English


Gydag arddangosfeydd MA, ni ellir rhagdybied dim. Mae hyn yn enwedig o amlwg yng ngwaith yr arlunydd Philip McAthey. Mewn rhandy yn un o’r prif ofodau arddangos, mae McAthey’n gofyn cwestiynau ynghylch rôl amser parhad, dyfod a natur dymhorol yn 'Birdsong (Becoming-music)' (2014). Mae canfod gweithiau fideo hanner ffordd drwy eu hyd yn un o ffoleddau cydnabyddedig yr arddangosfa yn hytrach na fformat sgrinio, ond yn y darn hwn, mae McAthey nid yn unig yn manteisio i’r eithaf ar y ddyfais, ond mae’n ei amau’n llwyr yn ogystal.

Caiff delwedd o frig bryn toreithiog, sydd ar yr olwg gyntaf yn un gwbl ddisymud, gyda niwl yn cuddio’r blaendir o’r cefndir yn gyfan gwbl, ei atalnodi gan ddim ond chwe phostyn ffens ar y chwith pellaf, sy’n rhoi synnwyr o fan gwledig; clywn adar yn canu, yn amrywiol ac yn achlysurol, sy’n creu portread gwirioneddol o’r dirwedd lonydd lle cafodd ei ffilmio. Mae’r rhamantiaeth o syllu allan i’r niwl yn cyfeirio at 'Wanderer above the sea of Fog' (1818) gan Caspar David Freidrich, gyda’r gwyliwr yn ysgogi’r olygfa fel y crwydryn gwladaidd.

Philip McAthey, Birdsong (Becoming-music), 2014. Detholiad o fideo digidol. 4 munud 20 eiliad. Cydnabyddir: Philip McAthey

Wedi’i rewi yn amser y parhad, mae’r tyndra rhwng y ddelwedd ddisymud a’r un symudol yn cael ei gynnal drwyddi draw, wedi’i atgyfnerthu gan synnwyr o ddisgwyliad, ar drothwy syrffed a thrwy ddefnyddio hyn, yr ystyriaeth o barhad; cryndod cyflym aderyn yn hedfan drwodd yw’r uchafbwynt sy’n para 1/10fed eiliad, gan ryddhau holl bryder y ddelwedd, derbyn y tawelwch tu ôl i’r dirwedd, y berthynas semiotig fyrraf rhwng y clywedol a’r gweledol – gan greu cysylltiad rhwng tirwedd a gwyliwr. Yn 'Birdsong (Becoming-music)', mae McAthey’n cyflwyno ffrwd gyson o dyndrâu a rhyddhad.

Yng nghyswllt agwedd sinematig ei waith, sydd wedi’i osod yn ei amgylchfyd dynodedig ei hun, mae’r sŵn sy’n gwaedu’n drwchus yn cyseinio o amgylch y prif ofod arddangos gan greu’r chwilfrydedd cwbl angenrheidiol hwnnw i fynd i chwilio am a chanfod y gwaith. Gan nodi y defnyddir ‘Hyd Ansefydlog’ gyda fideo dolennog mae hyd y darn yn hoelio’r gwyliwr i’r fan, ac mae eu trothwy ar gyfer celf fideo yn dyfod yr eiliadau neu’r munudau y mae’r darn yn bodoli, sy’n cynnig ymateb cwbl idiosyncratig i’r gwaith.

Trwy gydol sioeau gradd, ceir bombardiad llwyr o ddeialogau, iaith weledol, cysyniadau a thraethiadau. Mae gwaith McAthey’n cynnig ymgais dyner, feddylgar drwy ddal golwg y gwyliwr gan ddefnyddio heriau fideo cyfoes mewn modd eithriadol.

Dewiswyd gan Bob Gelsthorpe
Cyhoeddwyd Awst, 2014

Edrychwch ar broffil Philip McAthey >
Edrychwch ar broffil Bob Gelsthorpe >


Am Bob Gelsthorpe

Mae Bob Gelsthorpe yn arlunydd, Cyd-gyfarwyddwr BIT Studios a Gohebydd ArtMap ar gyfer Axisweb, wedi’i leoli yng Nghaerdydd, DU. Cyfadeilad stiwdio a rhaglen gyhoeddus yw BIT Studios a arweinir gan arlunwyr . Ar hyn o bryd mae Bob yn gweithio ar brosiect curadurol ar gyfer Caerdydd Gyfoes 2014. Mae ei arddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Deall y Lle/ You Are Here, Rhôd, Sir Gaerfyrddin, Oriel Davies Open, Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd, BYOB Hamilton, Draw Inc, Seland Newydd, UNIT(e), g39, Caerdydd (i gyd yn 2014), Trading Post, Llyfrgell Birmingham, Curadurwyd gan Capsule + Deltiology, FYC Gallery, Blackpool (y ddau yn 2013).


Gwybodaeth bellach

vimeo.com/philmcvideo
cargocollective.com/bobgelsthorpe
uwtsd.ac.uk